Mahindra LogoMahindra Logo

MEDIA RESOURCES

MEDIA RESOURCES
Anand G. Mahindra

Anand G. Mahindra

Ashok Sharma

Ashok Sharma

C P Gurnani

C P Gurnani

Dr Anish Shah

Dr Anish Shah

Dr Pawan Kumar Goenka

Dr Pawan Kumar Goenka

Hemant Sikka

Hemant Sikka

Kavinder Singh

Kavinder Singh

L. Ravichandran

L. Ravichandran

Manoj Chugh

Manoj Chugh

Rajan Wadhera

Rajan Wadhera

Rajeev Dubey

Rajeev Dubey

Rajesh Jejurikar

Rajesh Jejurikar

Ramesh Iyer

Ramesh Iyer

Ruzbeh Irani

Ruzbeh Irani

S Durgashankar

S Durgashankar

SP Shukla

SP Shukla

Sangeeta Prasad

Sangeeta Prasad

VS Parthasarathy

VS Parthasarathy

Zhooben Bhiwandiwala

Zhooben Bhiwandiwala